Presidential Range

Presidential Range

The Presidential Range, White Mountains, New Hampshire, USA

The Presidential Range, White Mountains, New Hampshire, USA